49. REDOVNA SKUPŠTINA HSGI-aOdržana 49. redovna skupština HSGI-a

 

U Slavonskom Brodu, u prostorijama hotela Art 13. svibnja 2016. održana je 49. redovita skupština Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a). Skupštinu je otvorio predsjednik Dragan Blažević,dipl. ing. građ. Na Skupštini su, među ostalima, bili i prof. Hrvoje Andrić, zamjenik gradonačelnika Slavonskog Broda za područje društvenih djelatnosti; Igor Čižmek, pomoćnik ministra graditeljstva i prostornog uređenja, koji je ujedno ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno uređenje; Damir Ćavar, direktor Upravljanja željezničkim infrastrukturnim podsustavima HŽ Infrastrukture, i Vjeceslav Leko, dugogodišnji član i bivši predsjednik Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Slavonski Brod. Gošća je bila i Tanja Kožić, mag. nov., viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol u Gradu Slavonskom Brodu. Nakon što je Verifikacijsko povjerenstvo podnijelo izvještaj u kojemu je utvrđeno da u radu Izborne skupštine od 18 temeljnih društava sudjeluje njih 12 sa 44 zastupnika, da pet strukovnih društava predstavljaju dva zastupnika te da po Statutu Skupština može donositi pravovaljane odluke, podnesena su izvješća o radu HSGI-a.

Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić obavijestio je prisutne o aktivnostima Izvršnoga organizacijskog odbora Sabora (IOOS) u sklopu priprema za Sabor hrvatskih graditelja koji će se održati 17. i 18. listopada 2016. u Cavtatu, i to sedmi put zaredom. Glavna tema kongresa jest EU i hrvatsko graditeljstvo, a teme Sabora 2016. bit će prometna infrastruktura, gospodarenje otpadom, vodno gospodarstvo, energetika i industrija te investicije u turizam i poljoprivredu (graditeljski dio). Posebna će pozornost biti posvećena i ekonomskim pokazateljima stanja graditeljstva u protekle četiri godine, investicijama / razvojnim projektima koji mogu pokrenuti novi porast opsega graditeljstva (EU-ovi fondovi, privatna investicijska inicijativa), zakonodavstvu – ograničenjima ili poticanju učinkovite pripreme i provedbe investicija te konkurentnosti hrvatskih graditelja u EU-u i na svjetskim tržištima.

Voditelj stručnog usavršavanja prof. dr. sc. Josip Rupčić podnio je izvješće o provedbi stručnog usavršavanja. U njemu su detaljno opisani svi seminari i skupovi održani od 1. studenoga 2014. do 31. listopada 2015. Na Skupštini je usvojen i Pravilnik o provođenju stručnog usavršavanja u područjima prostornog uređenja i gradnje, a za novu voditeljicu stručnog usavršavanja izabrana je Miljana Brkić, s time da će prof. Rupčić posao voditelja obavljati do kraja 2016. godine.

Izvješće o radu Nadzornog odbora podnijela je mr. sc. Nada Marđetko Škoro. U njemu su izneseni podaci o financijskome poslovanju HSGI-a u 2015. Financiranje djelatnosti HSGI-a nije bilo upitno i sve su financijske obveze podmirene Ipak, može se očekivati kako će sljedećih godina financijska situacija biti loša jer će se gospodarska situacija i situacija u graditeljstvu sporo popravljati, a primijećeno je i veliko osipanje članstva, što će dodatno smanjiti i odaziv na seminare i na HSGI-ove prihode. Nakon što su izvješća podnesena, rasprave nije bilo pa su sva jednoglasno usvojena. Skupština je usvojila i plan rada i financijski plan za 2016. koji je iznio Dragan Blažević, kao i financijsko izvješće za 2015. godinu.

Na Skupštini dodijeljene su HSGI-ove godišnje stručne nagrade. Na prijedlog Društva arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Slavonski Brod nagrade su dodijeljene za izgradnju podvožnjaka na križanju željezničke pruge M104 i državne ceste D423 kojim će se trajno riješiti problem duljih čekanja na pružnome prijelazu u jednoj od najprometnijih gradskih ulica Slavonskog Broda. Nagrada je dodijeljena Danijelu Obad, dipl. ing. građ., voditelju radova na gradilištu; Tomislavu Pitloviću, dipl. ing. građ., glavnom nadzornom inženjeru, i Neni Kladariću, mag. ing. traff., voditelju Nadzornog središta Slavonski Brod pri HŽ Infrastrukturi. Na kraju je radnog dijela 49. redovne skupštine održano predavanje o projektu izgradnje podvožnjaka na križanju željezničke pruge M104 i državne ceste D423. Skupština je završena zajedničkom večerom sudionika te neslužbenim druženjem uz zabavu u hotelu Art.

Drugoga su dana sudionici Skupštine uz stručno vodstvo nagrađenih članova DAGIT-a Slavonski Brod Tomislava Pitlovića i Nene Kladarića obišli podvožnjak na križanju željezničke pruge M104 i državne ceste D423.Obišli su i najveće gradilište u Slavoniji – most preko rijeke Drave kod Osijeka. Novi most kod Petrijevaca, koji je inače dio trase međunarodnoga cestovnog koridora 5C, trenutačno je najveće gradilište u Slavoniji. Nakon obilaska mosta sudionici Skupštine otišli su u baranjski biser, Park prirode Kopački rit, gdje su vidjeli novi, originalni drveni most kroz Kopački rit, a potom su posjetili novu zgradu Građevinskog fakulteta u Osijeku.