SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA HSGI-aPozitivne ocjene Sabora 2016

 

Petnaesta sjednica Predsjedništva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a) održana je 15. prosinca 2016. u Zagrebu. Sjednicu je vodio predsjednik Dragan Blažević, dipl. ing. građ. Nakon kratkog pregleda zaključaka usvojenih na prethodnoj sjednici jednoglasno je usvojen zapisnik s 14. sjednice Predsjedništva održane 8. studenoga 2016. u Zagrebu.

U uvodnome dijelu sjednice prof. dr. sc. Stjepan Lakušić podnio je konačni izvještaj Sabora hrvatskih graditelja održanog 17. i 18. listopada 2016. u Cavtatu. Odmah na početku istaknuo je to kako je detaljan izvještaj objavljen u časopisu Građevinar 10/2016. Na Saboru su se predstavile brojne hrvatske tvrtke što je svakako veliki iskorak u odnosu na Sabor 2012. Prvi je puta na Saboru održana panel-diskusija, a održana su i četiri okrugla stola (Hrvatsko otvoreno tržište inženjerskih usluga, Zakonska regulativa - iskustva, problemi i rješenja, Infrastrukturna problematika grada Dubrovnika te Posebne uzance u građenju) na kojima su vođene vrlo aktivne rasprave. Tanja Vrančić ukratko je iznijela financijsko izvješće Sabora hrvatskih graditelja i rekla kako je Sabor završio pozitivno i da je ostvaren određeni višak sredstava. Napomenula je kako su u redakciju pristigli pozitivni komentari u kojima je istaknuta pohvala HSGI-u za uspješno organizirani skup. Visoku su ocjenu dobili okrugli stolovi i plenarni rad.

Na kraju predsjednik Dragan Blažević zahvalio je prof. dr. sc. Stjepanu Lakušiću, Dragutinu Mihelčiću i Andrinu Petkoviću na uloženome velikom trudu i zalaganju u organizaciju Sabora hrvatskih graditelja 2016.

Na sjednici Predsjedništva podneseno je i Izvješće o provedbi programa stručnog usavršavanja za razdoblje od 1. studenoga 2015. do 11. travnja 2016. koje je pripremio prof. dr. sc. Josip Rupčić. Seminare su održali DGI Zagreb (jedanest seminara s 502 polaznika), DAGIT Nova Gradiška (jedan seminar s 15 polaznika), DGI Rijeka (jedan seminar s 15 polaznika), DGITM Čakovec (tri seminara sa 71 polaznikom), Dubrovnik (dva seminara sa 17 polaznika), Slavonski Brod (jedna stručna ekskurzija na koju se odazvalo 35 polaznika), DGIT Varaždin (dvije stručne ekskurzije na koje se odazvalo 114 polaznika) i DAGIT Vinkovci (jedan seminar s 23 polaznika i jedna ekskurzija s 53 polaznika). Ukupno je održano 19 seminara, četiri stručne ekskurzije i šest stručnih skupova na kojima je sudjelovalo ukupno 2276 polaznika koji su ostvarili 30.071 bod struke i 8040 bodova građevno- tehničke regulative.

Predsjednik Blažević zaključio je to da se rezultati provedbe stalnoga stručnog usavršavanja mogu smatrati zadovoljavajućima s obzirom na probleme s kojima se suočava graditeljstvo u RH.

Miljana Brkić, nova voditeljica stručnog usavršavanja, pripremila je plan stručnog usavršavanja za 2017. na temelju primljenih planova koje su poslala temeljna društva. Od 19 društava planove je poslalo devet društava te jedna specijalistička članica (HUOG). Miljana Brkić predložila je to da se seminari koji će se pokazati zanimljivima i kvalitetnima organiziraju i u drugim temeljnim društvima, članicama HSGI-a. Na taj će se način potaknuti to da što više članova bude informirano o novim stručnim i važnim temama hrvatskoga graditeljstva. Zaključeno je to da se u pripremi nalazi više od 400 sati stručnog usavršavanja.

Predsjednik Blažević ponovio je kako su svi članovi Predsjedništva još za prethodnu sjednicu održanu 8. studenoga 2016. dobili prijedlog programa rada i financijskog plana za 2017. u kojemu je planirano povećanje prihoda za oko 11 posto, a rashoda za oko pet posto. Na programe nije bilo nikakvih primjedaba. Nazočni su članovi Predsjedništva jednoglasno usvojili prijedlog programa rada i financijskog plana za 2017.

Na kraju se razgovaralo o aktivnostima temeljnih društava. Miroslav Špoljarić obavijestio je kako DGIT Varaždin 16. prosinca 2016. planira održati seminar o procjeni vrijednosti nekretnina, a 20. siječnja 2017. organizirati odlazak na Sajam BAU u München u suradnji s kolegama iz DGIT-a Međimurje iz Čakovca.

Zdravko Jurčec izvijestio je kako je DGIZ održao stručni seminar o aktualnostima u građevno-tehničkoj regulativi. Na tom su seminaru osim graditeljskih tema bile obrađene i pravne teme, uzance o građenju i mirenju. Pokazalo se da su one itekako zanimljive te bi s tom praksom valjalo i nastaviti. Seminar je održan 25. studenoga 2016. za 80 polaznika, a navečer je organiziran Bal građevinara. DGIZ je 18. studenoga 2016. s Hrvatskom udrugom stručnjaka za vodu, odvodnju i plin organizirao stručni skup o vodoopskrbi i odvodnji, a 1. i 2. prosinca 2016. s Udrugom SLAP šesto savjetovanje o slivu rijeke Save. Trenutačno se pripremaju zaključci skupova jer je o tome potrebno dodatno obavijestiti stručnu javnost. Na tim su skupovima sudjelovali stručnjaci iz nekoliko grana znanosti u Hrvatskoj i izvan nje. Rekao je kako su seminari jako dobro ocijenjeni i kako postoji zanimanje drugih temeljnih društava za ponavljanje tema. Zanimanje su pokazali iz DAGIT-a Slavonski Brod i iz Istre.