Seminar stručnog usavršavanja u graditeljstvu

 

NOVE TEHNOLOGIJE I MATERIJALI

Terme Tuhelj, hotel Well, dvorana VILINA

10. - 11. svibnja 2013.

 

ORGANIZATOR:

HSGI
Hrvatski savez građevinskih inženjera

HSGI