Teme i predavači

e-građevinski dnevnik
Danijel Meštrić
Konstrukcijska obnova zgrada nakon potresa
mr. sc. Željko Uhlir
Cjelovita obnova zgrada fakulteta Sveučilišta u Zagrebu oštećenih u potresu (povlačenje novca iz Fonda solidarnosti)
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrada nakon potresa
Dragan Kovač i Mario Todorić
Izazovi obnova zgrada kulturne baštine
Davor Trupković, Ministarstvo kulture i medija,
Lana Križaj, pročelnica Gradskog zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb
Obnova infrastrukture grada Zagreba oštećene u potresu: mostovi, ceste, vodovod i odvodnja
Gordana Hrelja Kovačević, Željko Stepan, izv.prof.dr.sc. Dražen Vouk
Obnova Zagrebačke katedrale
Prof.dr.sc. Damir Lazarević
Procjena stanja i obnova postojećih građevina - ARES projekt
Doc.dr.sc. Mislav Stepinac
Izazovi koje nameću nove cijene građevnog materijala
Prof. dr. sc. Anita Cerić
Obrada građevnog otpada nastalog djelovanjem potresa
Prof. dr. sc. Nina Štirmer
Korištenje pojedinih vrsta otpada kao sirovine u građevinskoj industriji
Izv. prof. dr. sc. Dražen Vouk
Važnost sinergije privrede i znanosti u povećanju održivosti zbrinjavanja otpada u okvirima kružnog gospodarstva
Vjekoslav Majetić i izv. prof. dr. sc. Dražen Vouk