HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Naslovnica O Savezu Članice Statut Izborna tijela Program rada Izdavačka djelatnost Ostala stručna djelatnost Sabor Nagrade i priznanja Mađunarodna suradnja Kontakt

 

Društva udružena u HSGI

Temeljne članice:

 • Društvo građevinskih inženjera Zagreba (DGIZ)
  Berislavićeva 6, 10000 Zagreb,
  tel./faks: 01/4872-498
  predsjednik Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ., 098 457 711
  e-mail: dgiz@dgiz.hr
  www.dgiz.hr
 • Društvo građevinskih inženjera i tehničara Međimurja (DGITM)
  Aleksandra Schulteisa 17, 40000 Čakovec
  predsjednik: Ratko Matotek, dipl. ing. građ., 098 530 235,
  e-mail: ratko@m-investa.hr
  e-mail: ljiljana.tepavac-kocijan@ck.t-com.hr
  www.dgitm.hr
 • Društvo građevinskih inženjera Varaždin (DGI Varaždin)
  Nikole tesle 20, 42000 Varaždin
  predsjednik Velimir Vujec, dipl.ing.građ., 098 582 023
  e-mail: vujecv@gmail.com
  www.dgit.hr
 • Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Nova Gradiška (DAGIT)
  Vladimira Nazora 2, 35400 Nova Gradiška
  predsjednik Tomislav Bakunić, mag. ing. aedif. - 091 119 2993
  e-mail: bakunic.tomislav@gmail.com
 • Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Požega (DGIT)
  Županijska 20, 34000 Požega
  predsjednik: Matej Šarić 098 178 1501
  e-mail: saric.matej@gmail.com
 • Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Slavonski Brod
  Slavonska ulica 29, 35000 Slavonski Brod
  tel.: 035/444-946, fax 035 218 809
  predsjednica Željka Perković, dipl.ing.arh.
  e-mail: dagit.sb@gmail.com, zeljka.perkovic@min-kulture.hr
  dagitsb.hr
 • Društvo građevinskih inženjera Osijek (DGIO)
  Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek
  tel.: 031/540-093
  predsjednica: prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ. 098 669 068
  e-mail: zlatad@gfos.hr
 • Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci (DAGIT)
  J. Dalmatinca 37/p, 32100 Vinkovci
  tel./fax.: 032/333-018
  predsjednik Marko Milidrag, dipl. ing. arh. – 098 853 911
  e-mail: dagit.vinkovci@vk-com.hr, m.milidrag@gmail.com
  www.dagit-vk.hr
 • Društvo inženjera i tehničara Vukovar (DIT)
  Parobrodska 5, 32000 Vukovar
  Predsjednica Ivana Tomić dipl. ing. građ., 098 187 7640
  e-mail: ivana.tadic@gmail.com
  e-mail: dit.vukovar@gmail.com
 • Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac (DAGGK)
  I. Banjavčića 8, 47000 Karlovac
  tel.: 047/612-042
  predsjednica Iva Mlinarević dipl. ing. arh.
  predsjednik kluba građevinara Marko Jerinić
  e-mail: dagg.karlovac@gmail.com
  www.dagg.hr
 • Društvo građevinskih inženjera Rijeka (DGIR)
  Milana Smokvine Tvrdog 2, 51000 Rijeka
  predsjednik Dragan Blažević, dipl. ing. građ. 098 340 470
  e-mali: dragan.blazevic1@ri.ht.hr, dgir@dgir.hr
  www.dgir.hr
 • Društvo inženjera i tehničara arhitekata, građevinara i geodeta Zadar (DIT AGG)
  Hrvatskog Sabora 2, 23000 Zadar
  predsjednik Bojan Ramov, dipl. ing. građ. 098 331 415
  e-mali: bojan.ramov@zuc-zadar.hr
 • Udruga građevinskih inženjera Split (UGIS)
  Starčevićeva 24 C, 21000 Split
  predsjednik Marko Bertolino, dipl. ing. građ., 095 800 4460
  e-mail: marko.bertolino@gmail.com, ugis@ugis.hr
  www.ugis.hr
 • Društvo građevinskih inženjera Dubrovnik (DGIT)
  Viška 3, 20000 Dubrovnik
  predsjednik Mario Obuljen, dipl. ing. građ. 098 262 577
  e-mail: mobuljen@gmail.com
 • Društvo građevinskih inženjera Hrvatsko zagorje
  Trg Ksavera Šandora Đalskog 2, Zabok
  predsjednik Branko Klasić,dipl. ing. građ. 098 732 797
  e-mail: branko.klasic@inet.hr
 • Društvo inženjera Umag
  Rudine 20, 52460 Buje
  predsjednik Vladimir Lonzarić,dipl. ing. građ. 091 536 96 87;
  e-mali: exedra.novigrad@gmail.com

Specijalističke članice:

 • Hrvatska udruga za organizaciju građenja
  Kačićeva 26, 10000 Zagreb
  tel. 01 4639 200
  predsjednik prof. dr. sc. Ivica Završki, dipl.ing.građ.
  e-mail: ivica.zavrski@grad.unizg.hr, zavrski@grad.hr
 • Hrvatsko geotehničko društvo
  Berislavićeva 6, 10000 Zagreb
  predsjednik prof. dr. sc. Leo Matešić, dipl.ing.građ. 098/397 458
  e-mail: leo.matesic@geokon.hr; webHGD@gmail.com
 • Hrvatsko društvo za velike brane
  Berislavićeva 6, 10000 Zagreb
  predsjednik prof. dr. sc. Leo Matešić, dipl.ing.građ. 098/397 458
  e-mail: leo.matesic@geokon.hr

HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Berislavićeva 6
10000 Zagreb

OIB: 57450863852

tel.:
01/ 48 72 502