HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Naslovnica O Savezu Članice Statut Izborna tijela Program rada Izdavačka djelatnost Ostala stručna djelatnost Sabor Nagrade i priznanja Mađunarodna suradnja Kontakt

 

Pravilnik o članicama

Na temelju članka 7., stavci 1. i 2. Statuta Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu HSGI-a), usvojenoga na 42. redovnoj skupštini HSGI-a u Sisku 28. svibnja 2010., isti sastav Skupštine donosi sljedeći:


PRAVILNIK O ČLANICAMA
HRVATSKOG SAVEZA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA


 
Članak 1.
 

Članice su Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu HSGI-a) sve aktivne temeljne i specijalističke članice okupljene oko određenih građevinskih područja ili problema koja dragovoljno prihvaćaju udruživanje u HSGI te primjenjuju proklamirane ciljeve HSGI-a, a posebno:

  • brinu o cjeloživotnom stručnom usavršavanju
  • potiču i podržavaju znanstvenoistraživački rad na području graditeljstva
  • surađuju sa svim organizacijama koje se bave pitanjima bitnim za graditeljstvo
  • iznose stajališta o projektima, elaboratima, analizama, planovima razvoja, tehničkoj regulativi i stručnom školstvu
  • surađuju s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim organizacijama u svrhu razmjene informacija, publikacija i predavanja
  • izdaju stručne i društvene publikacije
  • organiziraju stručna predavanja, simpozije i savjetovanja
  • organiziraju stručna putovanja

 
Članak 2.
 

Temeljne i specijalističke članice uključene u HSGI okupljaju ponajprije diplomirane građevinske inženjere, građevinske inženjere i građevinske tehničare, svršene polaznike i studente preddiplomskih, dodiplomskih i poslijediplomskih studija te stručnih i specijalističkih studija iz područja graditeljstva.
U skladu sa svojim statutima i prihvaćenim programima rada temeljne i specijalističke članice u svom članstvu mogu imati i predstavnike drugih struka uključenih u graditeljstvo, poput arhitekata, geodeta, geologa i sl., ali i predstavnike drugih struka.


 
Članak 3.
 

Članice HSGI-a svoju aktivnost dokazuju popisima članova, kopijama zapisnika skupština i sastanaka upravnih tijela te primjercima statuta koje redovito, najmanje jednom na godinu, dostavljaju stručnoj službi HSGI-a.
U statutima svih temeljnih i specijalističkih članica udruženih u HSGI mora biti navedeno da su dragovoljno udruženi u HSGI, a ako to nije slučaj, takva se odredba mora unijeti u statut društva na prvoj sljedećoj skupštini.


 
Članak 4.
 

Članice HSGI-a imaju pravo organizirati stručna predavanja i stručna putovanja u okviru programa stručnog usavršavanja što ga provodi HSGI i zato dodjeljivati bodove ako njihove programe prihvati Verifikacijsko povjerenstvo HSGI-a. U tiskanju stručnih publikacija i društvenim monografija HSGI je spreman pružiti pomoć pri uređivanju i tiskanju.
Članovi članica HSGI-a imaju pravo na smanjenu kotizaciju na svim stručnim predavanjima i stručnim putovanjima što ih organizira HSGI i sve u njega udružene temeljne i specijalističke članice. Članovi članica imaju i pravo na popust na sva stručna izdanja i publikacije koje je izdao HSGI i njegove članice, kao i na besplatan primjerak časopisa Građevinar.


 
Članak 5.
 

Temeljne članice plaćaju HSGI-u članarinu za svakog svog člana (osim umirovljenika) u iznosu od 120 kuna na godinu, a specijalističke članice paušalni iznos od 1000 kuna.


 
Članak 6.
 

Temeljne i specijalističke članice udružene u HSGI potpuno su neovisne u svom radu i udruživanje u HSGI ničim ih ne ograničava da se povezuju ili surađuju s drugim udrugama ili asocijacijama u zemlji i inozemstvu.


 

Predsjednik HSGI-a
Josip Švenda, dipl. ing. građ.

HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Berislavićeva 6
10000 Zagreb

OIB: 57450863852

tel.:
01/ 48 72 502