HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Naslovnica O Savezu Članice Statut Izborna tijela Program rada Izdavačka djelatnost Ostala stručna djelatnost Sabor Nagrade i priznanja Mađunarodna suradnja Kontakt

 

Pravilnik o članovima

U skladu sa člancima 9. i 10. Statuta Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu: HSGI-a) i članaka 3. i 4. Pravilnika o članicama HSGI-a, Skupština HSGI-a održana 28. svibnja 2010. u Sisku donosi sljedeći:


PRAVILNIK O ČLANOVIMA I ČLANSKOJI
SKAZNICI HRVATSKOG SAVEZA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA


 
Članak 1.
 

Članovi su HSGI-a svi članovi temeljnih članica koje su udružene u HSGI i redovito plaćaju članarinu matičnim društvima, a ta društva samostalno utvrđuju njihov iznos.


 
Članak 2.
 

Članovi su HSGI-a i članovi specijalističkih članica udruženih u HSGI, a svoje članstvo u HSGI-u ponajprije ostvaruju članstvom u nekom od temeljnih društava.


 
Članak 3.
 

Članstvo se u HSGI-u dokazuje članskom iskaznicom koja se nakon podmirenja članarine izdaje za svaku godinu, a izrađuju je stručne službe HSGI-a. Na iskaznici bez slike naveden je naziv HSGI-a i naziv temeljnoga i prema posebnom zahtjevu strukovnog društva.
Iskaznicom se dokazuje članstvo u HSGI-u i stječe pravo na popuste u kotizacijama za sva stručna predavanja, stručna putovanja i stručna izdanja HSGI-a i svih njegovih članica na cijelom području Republike Hrvatske.
Članovi temeljnih članica koji su ujedno članovi jednog ili više specijalističkih članica mogu, uz dokaze, pri izdavanju članske iskaznice zatražiti da im se to članstvo navede na poleđini iskaznice.


 
Članak 4.
 

Članska je iskaznica Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu HSGI-a) jedina isprava s kojom član HSGI-a dokazuje svoje članstvo i vrijedi samo za godinu u kojoj je izdana. Članom HSGI-a postaje se samo članstvom u nekoj temeljnoj članici, a članska se iskaznica izdaje na temelju popisa uplaćenih članarina pojedinih članica u protekloj godini.
Članska je iskaznica plastificirana, a njezina je širina 85 mm i visina 55 mm.
Članska je iskaznica bez slike, a na prednjoj strani ima natpis i znak HSGI-a, ime i prezime člana te broj iskaznice, dok je lijevo bočno otisnut naziv temeljnoga odnosno specijaliziranog društva. Na poleđini, ali samo uz izričit zahtjev člana temeljne članice, navedeni su i nazivi (ili naziv) specijalističkih članica u koje je taj član učlanjen.


 
Članak 5.
 

Članovi članica HSGI-a imaju pravo na smanjenu kotizaciju na svim stručnim predavanjima i stručnim putovanjima što ih organizira HSGI i sve u njega udružene temeljne i specijalističke članice. Članovi članica imaju i pravo na popust na sva stručna izdanja i publikacije koje je izdao HSGI i njegove članice, kao i na besplatan primjerak časopisa Građevinar.
Pri ostvarivanju popusta na kotizaciju stručnoga skupa ili na cijenu putovanja ili izdanja organizator u slučaju potrebe ima pravo radi točnije identifikacije osim članske iskaznice HSGI-a zatražiti i neki drugi dokument.


 
Članak 6.
 

Ovim je Pravilnikom dozvoljeno da pojedini članovi temeljnih i specijalističkih članica, ponajprije oni koji nisu iz građevinske struke, budu članovi tih društva bez članstva u HSGI-u. U tom se slučaju ne ostvaruju prava koja imaju članovi HSGI-a. Uprave temeljnih i specijalističkih članica obvezne su samostalno propisati kakva su prava i obveze takvih članova.


 
Članak 7.
 

Popisi svih članova HSGI-a u temeljnim i strukovnim društvima redovito se svake godine objavljuju na web stranicama HSGI-a - hsgi.org.


 

Predsjednik HSGI-a
Josip Švenda, dipl. ing. građ.

HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Berislavićeva 6
10000 Zagreb

OIB: 57450863852

tel.:
01/ 48 72 502