HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Naslovnica O Savezu Članice Statut Izborna tijela Program rada Izdavačka djelatnost Ostala stručna djelatnost Sabor Nagrade i priznanja Mađunarodna suradnja Kontakt

 

Pravilnik o priznanjima

Na temelju članka 25., stavka 15 Statuta Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu HSGI-a), usvojenoga na 42. redovnoj skupštini HSGI-a u Sisku 28. svibnja 2010., isti sastav Skupštine donosi sljedeći:


PRAVILNIK O PRIZNANJIMA
HRVATSKOG SAVEZA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA


 
Članak 1.
 

Pravilnikom se utvrđuju vrste i oblici priznanja koje dodjeljuje HSGI, kriteriji za njihovu dodjelu, način predlaganja i donošenja odluke o dobitnicima te vrijeme i način uručivanja priznanja.


 
Članak 2.
 

HSGI dodjeljuje stručna i društvena priznanja.
Stručna su priznanja:

 • nagrada za životno djelo
 • godišnja stručna nagrada

Društvena se priznanja dijele na kolektivna i pojedinačna, a dodjeljuju članicama i članovima HSGI-a te posebno istaknutim pojedincima koji nisu u članstvu HSGI-a.
Temeljnim i specijalističkim članicama dodjeljuju se priznanja za

 • za osobito uspješan društveni rad u nekom određenom razdoblju

Posebna se priznanja dodjeljuju pojedincima na neprekinuti rad i članstvo u sastavu HSGI-a:

 • zaslužni za 20 godina neprekinutog rada
 • počasni za 30 godina neprekinutog rada
 • posebno priznanje članu HSGI-a za rad koji je unaprijedio društveni rad i ugled struke u nekoj sredini
 • posebno priznanje pojedincu koji nije član HSGI-a, a koji je HSGI svojim doprinosom posebno zadužio


 
Članak 3.
 

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti članu HSGI-a koji je u duljem razdoblju aktivno i uspješno radio na obavljanju zadataka i unapređivanju rada stručnih i društvenih organizacija građevinskih inženjera i ispunjava jedan od sljedećih kriterija:

 • da je u duljem razdoblju aktivno radio na znanstvenim i stručnim istraživanjima te objavio znanstvene i visokostručne radove koji su značajno pridonijeli građevinskoj znanosti i struci
 • da je u građevinskom projektiranju ostvario više rezultata iznimne vrijednosti
 • da se istaknuo uspješnim izvođenjem većega broja značajnih objekata
 • da je postigao vrijedne rezultate u organizaciji građevinske djelatnosti, građevinskih tvrtki ili drugih građevinskih institucija
 • da je pridonio popularizaciji graditeljske struke vlastitim publikacijama ili je značajno unaprijedio izdavačku djelatnost u građevinarstvu

Nagrada za životno djelo redovito se dodjeljuje članu HSGI-a pri kraju formalnoga radnog vijeka ili nakon umirovljenja. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se jednom u četiri godine na Skupštini HSGI-a koja se održava za održavanja Sabora hrvatskih graditelja.


 
Članak 4.
 

Godišnja nagrada može se dodijeliti članu HSGI-a koji je u prethodnoj godini postigao jedan od sljedećih iznimno vrijednih rezultata:

 • objavio zapaženo znanstveno ili stručno djelo
 • uspješno vodio ili izradio građevinski projekt za značajnu i složenu građevinu
 • uspješno vodio i dovršio izgradnju složene građevine
 • uspješno organizirao složene poslove u graditeljstvu

Godišnja nagrada može se dodijeliti i skupini članova HSGI-a ako su djelo koje se nagrađuje zajednički ostvarili. Takva se nagrada smatra jednom nagradom bez obzira na broj članova skupine. Godišnje se nagrade dodjeljuju na Skupštini svake godine.
U istoj godini mogu se dodijeliti najviše tri godišnje nagrade.


 
Članak 5.
 

Kolektivno se priznanje nekoj temeljnoj ili specijalističkoj članici dodjeljuje za osobito vrijedan i zapažen rad u društvenom organiziranju, stručnom usavršavanju ili znanstvenostručnom doprinosu sredini u kojoj djeluje.
Kolektivno se priznanje dodjeljuje povremeno, a može se na godinu dodijeliti samo jedno kolektivno priznanje.


 
Članak 6.
 

Priznanje zaslužnog i počasnog člana dodjeljuje se svake godine onim članovima koji su neprekinutim članstvom u nekoj temeljnoj članici stekli status zaslužnog (20 godina) ili počasnog člana (30 godina) i svojim radom dali zapaženi doprinos.
Priznanje se dodjeljuje na prijedlog temeljne članice i nakon što je Predsjedništvo provjerilo neprekinutost članstva. Neprekinutost članstva se za novije razdoblje dokazuje godišnjim popisom članova, a za prijašnje pretplatom na časopis Građevinar. Broj priznanja za zaslužnog i počasnog člana nije ograničen.


 
Članak 7.
 

Posebno se priznanje za osobit društveni doprinos Skupština dodjeljuje povremeno ponajprije onim zaslužnim ili počasnim članovima koji su svojim radom posebno zadužili temeljnu ili specijalističku članicu.
Na jednoj se Skupštini mogu dodijeliti najviše tri posebna priznanja.


 
Članak 8.
 

Posebno se priznanje dodjeljuje i osobama koje nisu članovi HSGI-a ako su svojim doprinosom pridonijeli izvršavanju zadaća HSGI-a ili na neki drugi način dali izniman doprinos njegovu radu. Priznanje se dodjeljuje i onim pojedincima koji su obavljajući svoju djelatnost pridonijeli afirmaciji HSGI-a.
Posebna se priznanja pojedincima koji nisu članovi HSGI-a dodjeljuju jednom godišnje i broj im nije ograničen.


 
Članak 9.
 

Dobitnicima nagrade za životno djelo uručuje se povelja i plaketa, a dobitnicima ostalih priznanja povelja.
Povelje i plakete uručuju se:

 • za nagrade za životno djelo na završnoj svečanosti Sabora hrvatskih graditelja
 • za ostala priznanja na sjednicama Skupštine ili na posebnim i za tu prigodu pripremljenim svečanostima


 
Članak 10.
 

Odluke o svim priznanjima donosi Skupština HSGI-a na prijedlog Predsjedništva HSGI-a.
Prijedloge za priznanja Predsjedništvu HSGI-a mogu podnositi:

 • predsjedništva temeljnih i specijaliziranih članica u sastavu HSGI-a
 • fakulteti i druge znanstvene ustanove
 • građevinske tvrtke
 • skupina od najmanje 10 članova HSGI-a

Prijedlozi se s obrazloženjem podnose pismeno, najkasnije 2 mjeseca prije Skupštine HSGI-a.
Predsjedništvo HSGI-a može i samostalno dati prijedlog za priznanja.


 
Članak 11.
 

Predsjedništvo HSGI-a može osnovati stalno ili povremeno povjerenstvo koje će razmatrati pristigle prijedloge za priznanja i o tome izvijestiti Predsjedništvo HSGI-a.


 
Članak 12.
 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe svih dosadašnjih pravilnika i odluka o priznanjima.


 

Predsjednik HSGI-a
Josip Švenda, dipl. ing. građ.

HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Berislavićeva 6
10000 Zagreb

OIB: 57450863852

tel.:
01/ 48 72 502