HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Naslovnica O Savezu Članice Statut Izborna tijela Program rada Izdavačka djelatnost Ostala stručna djelatnost Sabor Nagrade i priznanja Mađunarodna suradnja Kontakt

 

Stručno usavršavanje

Prema članku 61. Zakona o gradnji (NN 175/03) i članku 17. Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o gradnji (NN 100/04), donesen je Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (NN broj 82/05).

Svi su ti dokumenti dostupni na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_129_2445.html.

Prema Pravilniku i Statutu Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, Skupština Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI), na sjednici održanoj 24. ožujka 2006. u Osijeku, donijela je Pravilnik o provođenju stručnog usavršavanja u graditeljstvu, usklađen sa suglasnošću Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 27. veljače 2006. na petogodišnji Program stručnog usavršavanja."

HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Berislavićeva 6
10000 Zagreb

OIB: 57450863852

tel.:
01/ 48 72 502